Karta firmy
Kontakt
417962

AB KOMPONENTY s.r.o.

Vídeòská 101/119
61900Brno
 
Tel.:532 149 111
E-mail:michal.svihalek@abkomponenty.cz
Http:www.abkomponenty.cz
Fax:
 
Wiêcej informacji
 

 
Klasyfikacja działalnoœci
 Praca i usługi
 Inżynieria i metalurgia
 ciêcie
 kształtowanie materiału
 obróbka
 wykończenie powierzchni
 spawanie
Osoby kontaktowe
Osoba kontaktowa
Kontakt
 
Michal Švihálek
Tel: +420 532 149 105
 
Lenka Mošková
Tel: 532 149 144
 
Certyfikaty
Certyfikat
Instytucja Certyfikujčca
Ważnoœæ
 
 
Zamknčæ
EBMservice.com
Èesky Slovensky Polski English
Start
Materiały
Maszyny, Narzêdzia
Wyprzedaż
Współpraca
Zapytania i Przetargi
Oferty specjalne
Firmy
 
Mój EBMserwice
Dziedzina klasyfikacji:
 

AB KOMPONENTY s.r.o.

Nazwa firmy
Miejsce
Towar
Współpraca
 
Strona 1 Zapis: 0
pokazywaæ po zapisach
Drukowaæ
admin