Karta firmy
Kontakt
416E4D

ARET STEEL s.r.o.

Frędecká 126
73961Tűinec
 
Tel.:558339184,558339185
E-mail:daniel.delina@aretsteel.com
Http:www.aretsteel.com
Fax:558339184
 
Wiêcej informacji
 

 
Klasyfikacja działalnoœci
 Produkty i towary
 Materiały hutnicze
 stal
 blachy
 rury
 prêty
 profile
 pozostałe
 nierdzewne
 Praca i usługi
 Inżynieria i metalurgia
 ciêcie
 kształtowanie materiału
 prace kowalskie
 pozostałe
Osoby kontaktowe
Osoba kontaktowa
Kontakt
 
Petr Šindler
Tel: 731186711
 
Ing. Jan Delina - űeditel
Tel: 603480313
 
Ing. Daniel Delina
Tel: 731587741
 
Jana Sniegonová
Tel: 558320361
 
Tel:
 
E-mail:
Certyfikaty
Certyfikat
Instytucja Certyfikujčca
Ważnoœæ
 
ISO 9001:2001
AUDISO s.r.o.
05.03.2016
 
Zamknčæ
EBMservice.com
Èesky Slovensky Polski English
Start
Materiały
Maszyny, Narzêdzia
Wyprzedaż
Współpraca
Zapytania i Przetargi
Oferty specjalne
Firmy
 
Mój EBMserwice
Dziedzina klasyfikacji:
 

ARET STEEL s.r.o.

Nazwa firmy
Miejsce
Towar
Współpraca
 
Strona 1 Zapis: 0
pokazywaæ po zapisach
Drukowaæ
admin