Karta firmy
Kontakt
416152

ATOMSTEEL s.r.o.

Hálkova 1577/1
56802Svitavy
 
Tel.:461 535 270
E-mail:atomsteel@atomsteel.cz
Http:www.atomsteel.cz
Fax:461 535 424
 
Wiêcej informacji
 

 
Klasyfikacja działalnoœci
 Produkty i towary
 Materiały hutnicze
 stal
 blachy
 rury
 prêty
 profile
Osoby kontaktowe
Osoba kontaktowa
Kontakt
 
Ing.B.Jandl
Tel: 461535270
 
Josef Gregor
Tel: 461535270
 
Drábek Jiűí
Tel: 461535270
 
Bedűich Jandl ml.
Tel: 461 535424
 
Certyfikaty
Certyfikat
Instytucja Certyfikujčca
Ważnoœæ
 
ÈSN EN ISO 9002:2001
ÈLPR
30.04.2010
 
Zamknčæ
EBMservice.com
Èesky Slovensky Polski English
Start
Materiały
Maszyny, Narzêdzia
Wyprzedaż
Współpraca
Zapytania i Przetargi
Oferty specjalne
Firmy
 
Mój EBMserwice
Dziedzina klasyfikacji:
 

ATOMSTEEL s.r.o.

Nazwa firmy
Miejsce
Towar
Współpraca
 
Strona 1 Zapis: 0
pokazywaæ po zapisach
Drukowaæ
admin