Karta współpracy
Informacje podstawowe
 
2760
Przedmiot:

Brúsenie nástrojov

 
Ważnoœæ:trwałe
 
Dokument:
 
Kontakt
 
TC CONTACT, spol. s r.o.
Milana Rastislava Štefánika 29
91501Nové Mesto nad Váhom
 
Tel.:+421 32 7467 111
E-mail:tccontact@tccontact.sk
Http:
 
417938
Osoba kontaktowa:Telecká Tatiana - obchodné oddelenie
Galeria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja
 

Ponúkame využitie voŸnęch kapacít na nástrojársku brúsku
Brúska nástrojárska DECKEL S-11

Pracovná doba od 7.oo do 15.oo hod.
Naša spoloènos vám ponúka vęrobu a dodávku presnęch (tr. IT4 – IT7) dielcov, technologickęch skupín, operaènęch jednotiek, atypickęch, unikátnych a jednoúèelovęch strojov, zariadení i technologickęch komplexov (vrátane ich elektronickęch riadiacich systémov), použiteŸnęch najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Fax: +421 32 7467 111

 
Podglčd
 
Zamknčæ
EBMservice.com
Èesky Slovensky Polski English
Start
Materiały
Maszyny, Narzêdzia
Wyprzedaż
Współpraca
Zapytania i Przetargi
Oferty specjalne
Firmy
 
Mój EBMserwice
Dziedzina wyszukiwania:
 
 

Brúsenie nástrojov

Przedmiot
Zdjêcie
Ważnoœæ
 
Strona 1 Zapis: 0
pokazywaæ po zapisach
Drukowaæ Napisaæ dealerom
admin