dział


zapisy 1-100 z łącznie 1 811

materiały, maszyny i akcesoria

opis ilość cena
Walec łożyskowy 1*3.8 ITALY 1000 szt 4.84 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1*4.8 ITALY 800 szt 4.84 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1*5.8 A2 156 szt 0.54 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1*5.8 A5 1300 szt 0.54 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1*5.8 B3 1300 szt 2.40 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1*5.8 ITALY 1365 szt 0.54 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1*6.8 A2 ITALY 163 szt 4.10 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1*7.8 A3 ITALY 1930 szt 1.33 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1*7.8 A5 10790 szt 1.54 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1*9.8 A3 ITALY 472 szt 0.96 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1*9.8 A5 6119 szt 0.96 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1*13.8 B2 180 szt 2.50 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1 9.8 20 szt 0.99 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*5.8 20 szt przez porozumienie
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*5.8 G2 INA NRB 39 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
  Walec łożyskowy 1.5*5.8 Neutral na zapytanie przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí
Walec łożyskowy 1.5*5.8 A2 17519 szt 0.39 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*5.8 A2 ITALY 2365 szt 0.30 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*5.8G2 4832 szt przez porozumienie
zaktualizowany 12.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*6.8 A2 ITALY 1840 szt 0.28 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
  Walec łożyskowy 1.5*7.8 3222 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 1.5*7.8 G2 INA NRB 627 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
  Walec łożyskowy 1.5*7.8 Neutral na zapytanie przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí
Walec łożyskowy 1.5*7.8 A2 2995 szt 0.22 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*7.8 A5 ADOZ 322 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*9.8 800 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
  Walec łożyskowy 1.5*9.8 390 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 1.5*9.8 A2 17762 szt 0.23 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*9.8 A2 ITALY 6605 szt 0.24 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*9.8 A3 60 szt 0.23 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*9.8 ZKL CSSR 550 szt 2.50 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*11.8 115 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
  Walec łożyskowy 1.5*11.8 A2 250 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 1.5*11.8 A2 4434 szt 0.72 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*11.8 A2 ITALY 3935 szt 0.24 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*11.8 CRB 500 szt 0.60 CZK / szt
stałe ogłoszenie
Walec łożyskowy 1.5*11.8 G2 INA NRB 788 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
  Walec łożyskowy 1.5*11.8-G2/0-10 INA 1 66 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 1.5*13.8 A2 20000 szt 0.39 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*13.8 A2 ITALY 1790 szt 0.32 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*13.8 G2 INA NRB 499 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*13.8 INA 945 szt przez porozumienie
zaktualizowany 12.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*15.8 9850 szt przez porozumienie
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*15.8 A2 7196 szt 0.44 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*15.8 A2 ITALY 1361 szt 0.34 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*28 A2 1237 szt 1.50 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 1.5*28 A2 ITALY 408 szt 1.30 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 1.6*3.8 ZKL 9982 szt przez porozumienie
zaktualizowany 22.09.2023
  Walec łożyskowy 1.6*8.8 FLT na zapytanie przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí
Walec łożyskowy 2*6.3 A2 3615 szt 1.40 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 2*6.3 A2 ITALY 2835 szt 1.68 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*6.3 ZKL CSSR 87 szt 2 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*6.8 B2 ITALY 670 szt 2.50 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
  Walec łożyskowy 2.0*7.8 Neutral na zapytanie przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí
Walec łożyskowy 2.0*7.8 A5 94 szt przez porozumienie
zaktualizowany 12.09.2023
  Walec łożyskowy 2*7.8 206 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 2*7.8 100 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*7.8 8220 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
Walec łożyskowy 2*7.8 A2 34575 szt 0.40 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
  Walec łożyskowy 2*7.8 A2 200 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 2*7.8 A2 ITALY 8799 szt 0.32 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*7.8 A5 ADOZ 5307 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*7.8 G2 INA NRB 54 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*7.8 ZKL CSSR 583 szt 1 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
  Walec łożyskowy 2*8 59 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 2*8.2 ZKL CSSR 52 szt 2 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
  Walec łożyskowy 2.0*9.8 Neutral na zapytanie przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí
Walec łożyskowy 2.0*9.8 A 9276 szt przez porozumienie
zaktualizowany 12.09.2023
Walec łożyskowy 2.0*9.8 B3 4 szt przez porozumienie
zaktualizowany 12.09.2023
  Walec łożyskowy 2*9.8 629 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 2*9.8 20 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
Walec łożyskowy 2*9.8 750 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
Walec łożyskowy 2*9.8 A2 29076 szt 0.30 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 2*9.8 A2 ADOZ 250 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*9.8 A2 ITALY 5564 szt 0.30 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*9.8 A3 72000 szt przez porozumienie
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*9.8 A5 ADOZ 9 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*9.8 INA NRB 1514 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*9.8 ZKL CSSR 9 szt 1 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*10 5 szt przez porozumienie
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*10 A2 ITALY 545 szt 1.30 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.7 500 szt przez porozumienie
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2.0*11.8 A2 INA 9734 szt przez porozumienie
zaktualizowany 12.09.2023
  Walec łożyskowy 2.0*11.8 Neutral na zapytanie przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí
  Walec łożyskowy 2*11.8 2992 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
MATERIA s.r.o., Pardubice
Walec łożyskowy 2*11.8 2256 szt przez porozumienie
zaktualizowany 11.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.8 1000 szt 0.40 CZK / szt
zaktualizowany 20.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.8 400 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.8 A2 18788 szt 0.30 CZK / szt
zaktualizowany 23.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.8 A2 ITALY 22130 szt 0.36 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.8 A2 ZKL 18384 szt przez porozumienie
zaktualizowany 22.09.2023
  Walec łożyskowy 2*11.8 A2 ZKL 500 szt przez porozumienie
zaktualizowany 18.09.2023
GC Trading, s.r.o., Žilina
Walec łożyskowy 2*11.8 A5 ADOZ 2954 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.8 CRB 200 szt 0.60 CZK / szt
stałe ogłoszenie
Walec łożyskowy 2*11.8 G2 INA NRB 818 szt przez porozumienie
zaktualizowany 24.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.8 G3 ITALY 1720 szt 1.10 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*11.8 ZKL CSSR 3406 szt 0.75 CZK / szt
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2*12 2022 szt przez porozumienie
zaktualizowany 22.09.2023
Walec łożyskowy 2.0*13.8 17768 szt przez porozumienie
zaktualizowany 12.09.2023
  Walec łożyskowy 2.0*13.8 Neutral na zapytanie przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí
zapisy 1-100 z łącznie 1 811
Chcesz zareklamować się z nami w serwisie EBM? Skontaktuj się z nami...
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2023, wszelkie prawa zastrzeżone