dział


materiały, maszyny i akcesoria

zapisy 1-100 z łącznie 236
opis ilość cena
  Nuż tokarski R2 ČSN 22 3562 zaoblovací vydutý - rádiusový 16x10x160 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski R3 ČSN 22 3562 zaoblovací vydutý - rádiusový 16x10x160 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski R4 ČSN 22 3562 zaoblovací vydutý - rádiusový 16x10x160 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski R5 ČSN 22 3562 zaoblovací vydutý - rádiusový 20x12x125 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski R6 ČSN 22 3562 zaoblovací vydutý - rádiusový 20x12x125 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 8*12-P20 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 18 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 8*12-P30 ČSN 22 3731 zapichovací levý 8 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 8*12-K10 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski R8 ČSN 22 3562 zaoblovací vydutý - rádiusový 20x12x125 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10 ČSN 22 3552 zapichovací vnitřní HSS 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-K10 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 17 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-K10 ČSN 22 3711 ubírací přímý levý 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-K10 ČSN 22 3712 ubírací ohnutý pravý 12 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-K10 ČSN 22 3716 stranový pravý 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-K10 ČSN 22 3717 stranový levý 19 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-K10 ČSN 22 3726 rohový vnitřní 4 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-K10 ČSN 22 3773 na závity, vnitřní 11 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-P20 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-P20 ČSN 22 3712 ubírací ohnutý pravý 60 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-P20 ČSN 22 3724 ubírací vnitřní 25 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-P30 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*10-P30 ČSN 22 3716 stranový pravý 18 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*16-K10 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 280 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*16-K10 ČSN 22 3731 zapichovací levý 73 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*16-P20 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 78 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*16-P20 ČSN 22 3731 zapichovací levý 27 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*16-P30 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 145 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 10*16-P30 ČSN 22 3731 zapichovací levý 35 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski R10 ČSN 22 3562 zaoblovací vydutý - rádiusový 25x16x140 4 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12 ČSN 22 3520 ubírací ohnutý revolverový 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12 S3 ČSN 22 3818 ubírací stranový - revolverové 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-G1 ČSN 22 3724 ubírací vnitřní 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-K10 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 102 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-K10 ČSN 22 3711 ubírací přímý levý 23 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-K10 ČSN 22 3712 ubírací ohnutý pravý 63 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-K10 ČSN 22 3716 stranový pravý 30 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-K10 ČSN 22 3724 ubírací vnitřní 16 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P10 ČSN 22 3713 ubírací ohnutý levý 24 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P10 ČSN 22 3724 ubírací vnitřní 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P20 ČSN 22 3716 stranový pravý 91 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P20 ČSN 22 3724 ubírací vnitřní 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P30 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 31 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P30 ČSN 22 3712 ubírací ohnutý pravý 24 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P30 ČSN 22 3713 ubírací ohnutý levý 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P30 ČSN 22 3716 stranový pravý 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P30 ČSN 22 3724 ubírací vnitřní 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*12-P40 ČSN 22 3716 stranový pravý 9 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*20 ČSN 22 3551 zapichovací levý vnější HSS 24 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*20-G1 ČSN 22 3731 zapichovací levý 25 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*20-K10 ČSN 22 3731 zapichovací levý 28 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*20-K10 ČSN 22 3770 na závity vnější 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*20-M10 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 116 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*20-M20 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 76 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*20-P20 ČSN 22 3731 zapichovací levý 50 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 12*20-P40 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 38 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski R12 ČSN 22 3562 zaoblovací vydutý - rádiusový 25x16x140 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*10-P20 ČSN 22 3718 nabírací 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16 ČSN 22 3534 rohový 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16 ČSN 22 3552 zapichovací vnitřní HSS 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16 P10 ČSN 22 3818 ubírací stranový - revolverové 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16 P20 ČSN 22 3713 ubírací ohnutý levý 25 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-K10 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 119 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-K10 ČSN 22 3712 ubírací ohnutý pravý 40 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-K10 ČSN 22 3713 ubírací ohnutý levý 30 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-K10 ČSN 22 3716 stranový pravý 48 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-K10 ČSN 22 3717 stranový levý 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-K10 ČSN 22 3724 ubírací vnitřní 8 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-M10 ČSN 22 3716 stranový pravý 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-M20 ČSN 22 3716 stranový pravý 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P10 ČSN 22 3713 ubírací ohnutý levý 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P20 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 60 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P20 ČSN 22 3717 stranový levý 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P20 ČSN 22 3718 nabírací 8 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P20 ČSN 22 3724 ubírací vnitřní 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P20 ČSN 22 3726 rohový vnitřní 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P30 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P30 ČSN 22 3711 ubírací přímý levý 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P30 ČSN 22 3713 ubírací ohnutý levý 62 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16-P40 ČSN 22 3711 ubírací přímý levý 8 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16(16*10)-K10 ČSN 22 3718 nabírací 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*16(16*10)-P30 ČSN 22 3718 nabírací 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*25-K10 ČSN 22 3731 zapichovací levý 48 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*25-P10 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*25-P10 ČSN 22 3731 zapichovací levý 24 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*25-P20 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 42 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*25-P20 ČSN 22 3731 zapichovací levý 34 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*25-P30 ČSN 22 3731 zapichovací levý 64 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 16*25-P40 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*12 P40 ČSN 22 3770 na závity vnější 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*12 S20 ČSN 22 3770 na závity vnější 15 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*12-K05 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 90 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*12-K10 ČSN 22 3722 rohový pravý 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*12-P10 ČSN 22 3730 zapichovací pravý 40 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*12-P20 ČSN 22 3718 nabírací 23 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*12-P30 ČSN 22 3718 nabírací 30 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*12-P30 ČSN 22 3731 zapichovací levý 150 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*20 ČSN 22 3524 ubírací stranový revolverový 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*20 ČSN 22 3534 rohový 23 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*20 ČSN 22 3552 zapichovací vnitřní HSS 23 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Nuż tokarski 20*20-K05 ČSN 22 3710 ubírací přímý pravý 49 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
zapisy 1-100 z łącznie 236
Reklamuj się z nami! Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2024, wszelkie prawa zastrzeżone