dział


materiały, maszyny i akcesoria

zapisy 1-100 z łącznie 270
opis ilość cena
  Rozwiertak 2H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 8 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 2H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 30 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak Morse 2 ČSN 22 1466.3 ruční kuželové - Morse 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 2.5H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 2.8H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 3 ČSN 22 469 kuželový 1:50 19 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 3H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 4 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 3H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 21 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 4 ČSN 22 469 kuželový 1:50 19 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 4H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 34 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 4.5H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 19 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 4.5H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 30 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 5 ČSN 22 469 kuželový 1:50 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 5H7 ČSN 22 1420 ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 5H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 40 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 5H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 35 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 5H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 55 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 5H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 5.5H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 21 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 5.5H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 6 ČSN 22 469 kuželový 1:50 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 6H7 ČSN 22 1420 ruční 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 6H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 13 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 6H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 19 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 6.5H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 7H7 ČSN 22 1420 ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 7H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 18 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 7H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 7 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 7H8 ČSN 22 1420 ruční 11 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 7H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 7H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 21 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 7.8H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 8D9 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 8H11 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 8H6 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 8H7 ČSN 22 1420 ruční 14 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 8H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 8H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 8H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 8H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 18 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 9-10 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 9H7 ČSN 22 1420 ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 9H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 8 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 9H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 64 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 9H8 ČSN 22 1420 ruční 15 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 9H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 8 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 9H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 10-11 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 10H6 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 10H7 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 13 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 10H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 10H8 ČSN 22 1430 strojní s válcovou stopkou 20 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 10H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 11-12 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 11H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 17 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 11H8 ČSN 22 1420 ruční 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 11H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 23 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 11.3-12.65 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12 ČSN 22 1421 ruční rozpínací 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12 ČSN 22 1460 kuželový 4 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12 ČSN 22 1471 kuželový 1:50 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12-13.5 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12H7 ČSN 22 1420 ruční 4 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 18 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12H8 ČSN 22 1420 ruční 10 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 13 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 12.5-14 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 13 ČSN 22 1421 ruční rozpínací 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 13H7 ČSN 22 1420 ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 13H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 12 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 13H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 13.5-15.5 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 13.75-15.25 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 14 ČSN 22 1421 ruční rozpínací 7 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 14H6 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 14H7 ČSN 22 1420 ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 14H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 8 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 14H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 37 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 15 ČSN 22 1421 ruční rozpínací 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 15H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 13 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 15H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 12 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 15K7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 15.5-18 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 1 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 16 ČSN 22 1471 kuželový 1:50 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 16H11 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 18 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 16H7 ČSN 22 1420 ruční 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 16H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 16H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 24 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 16F8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 3 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 17 ČSN 22 1421 ruční rozpínací 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 17H7 ČSN 22 1420 ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 17H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 11 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 17H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 22 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 18 ČSN 22 1421 ruční rozpínací 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 18H11 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 18H7 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 28 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 18H8 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 27 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 18.25-20.25 ČSN 22 1424 stavilelný ruční 2 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 19 ČSN 22 1421 ruční rozpínací 4 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
  Rozwiertak 19H11 ČSN 22 1431 strojní s kuželovou stopkou 5 szt przez porozumienie
stałe ogłoszenie
Václav Mišák, Brumov-Bylnice
zapisy 1-100 z łącznie 270
Reklamuj się z nami! Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2024, wszelkie prawa zastrzeżone